Dossier de subvention

D'ara endavant, per tal de facilitar les vostres gestions administratives, la Vila de Perpinyà permet a les associacions descarregar un dossier de sol·licitud de subvenció.

Informacions pràctiques

Es necessita Adobe Acrobat Reader per a baixar el dossier de sol·licitud de subvenció.

Aquest dossier consta d'una pàgina per a les associacions esportives. Ha de ser completat amb molta cura. En efecte, qualsevol dossier incomplet o presentant anomalies serà motiu d'exclusió .

Un dossier de sol·licitud de subvenció simplificat està a disposició vostra. Concerneix les sol·licituds de funcionament d'un import inferior o igual a 1000 €.

En cas de dificultat per a completar el dossier, el Servei Subvencions a les associacions està a disposició vostra per a ajudar-vos i aconsellar-vos al 04 68 66 35 70.

El dossier degudament completat s'haurà de tornar a l'adreça següent:

Ajuntament
Plaça de la Llotja
BP 20931
66931 Perpinyà Cedex

S'ha fixat el termini límit per a dipositar els dossiers:

  • Per a les associacions que funcionen en any escolar: el 31 d'octubre del 2016
  • Per a les associacions que funcionen en any civil: el 31 de gener del 2017

Una notícia explicativa, presenta en el dossier per baixar, us indicarà el conjunt dels documents que s'han de proveir, i us proporcionarà informacions importants per completar el dossier

Subvencions a les associacions

Adresse : 
18 carrer Emile Zola
Palau Pams
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 34 67
Fax Number: 04 68 62 37 78

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Jean Moulin" (à 220m) :
16
Arrêt "Bosquet" (à 275m) :
16