Els ocells

100 espècies al cor de la ciutat

Ningú pot imaginar-se que en una ciutat com Perpinyà, urbanitzada, desenvolupada, amb la fressa dels ciutadans que la recorren amunt i avall, quedin llocs màgics per descobrir on nien ocells...

Perquè Perpinyà també és 130 hectàrees de parcs i jardins al cor de la ciutat, més de 2 000 hectàrees d’espais cultivats travessats per un riu que ha conservat les seves qualitats naturals.

El Grup Ornitològic del Rosselló (GOR), associat a la Vila de Perpinyà, avui desitja fer-vos conèixer la riquesa d'aquests espais naturals que representen bocinets de natura en els quals cal saber passejar-se sense pressa i observar. Segurament reconeixereu alguns ocells, però no descuidem que la seva presència és més que res el testimoni d'un medi ambient que volem protegir.

L'adjunt del batlle,
delegat de Parcs i jardins • Medi ambient

Sempre, els ocells salvatges i els homes han cohabitat. L’evolució de les activitats humanes i la urbanització desenfrenada en transformar els medis deixen molt poc espai a la gent alada.
A més també cal afegir els problemes de contaminació que gangrenen a poc a poc l’ecosistema urbà.

Davant d'aquest problema, els ocells ciutadans es veuen obligats d'adaptar-se o de desaparèixer. Com totes les ciutats semblants, Perpinyà es veu confrontada amb aquests problemes. Aquest opuscle, amb el nombre d’espècies inventoriades, demostra que la nostra ciutat encara n'allotja una colla.
Hem de ser vigilants per a transmetre aquest heretatge a les generacions futures. Això passa per una presa de consciència col·lectiva i la protecció d'un medi ambient ciutadà de qualitat.

Esperem que aquest opuscle us serà útil.

El president del Grup Ornitològic del Rosselló

Els veureu a Perpinyà…
Esplugabous, agró roig, ànec collverd, becadell comú, xivitona vulgar, xot, gamarús, abellerol, oreneta, cuereta torrentera, merla, tord comú, rossinyol bord, trist, boscarla de canyar, tallarol gros, mosquiter comú, mastegatatxes, mallerenga emplomallada, raspinell comú, oriol, cornella, estornell vulgar, pinsà, passerell, repicatalons, …
I molts altres...