17 de maig del 2016 sessió d’auditoria Cit’ergie a Perpinyà

En presència del senyor Batlle, Jean-Marc Pujol, de l’elegit al desenvolupament sostenible, D. Schemla, dels elegits, del DGS i DGST i de Céline Vachey representant l’Ademe, la sessió d’auditoria Cit’ergie de Perpinyà va tenir lloc el 17 de maig del 2016, sala Aragó.

Durant 2h30, l’auditora exterior Marie-Luce Saillard, designada per l’Ademe, ha interrogat els serveis i ha aprofundit la seva anàlisi del dossier de candidatura de la Vila al 2n nivell del làbel europeu.

Un moment important pels elegits i els serveis  perquè recompensa 18 mesos de mobilització des de l’obtenció del 1r nivell del làbel el 2014.

Date de publication :
divendres 26 agost 2016 à 12h08