Les Canals, ha rebut el làbel «Ecojardí» el novembre del 2015

El 27 de novembre del 2015: Les Canals, ha rebut el làbel « Ecojardí» per l’associació Planta i Ciutat.

Després de les recompenses obtingudes el 2014: 4a flor, flor d’or i Victòria del Paisatge pel jardí Bartholdi. Ara toca a « Les Canals », ser posat a l'honor i recompensat.

Després d’una auditoria independent, el canal de Perpinyà, obra creada al segle XII que constitueix una artera enllaçant dos dipòsits d'aigua d'importància departamental, ha rebut el làbel   « ecojardí » pel comitè de "label·lització" que s'ha reunit el passat 27 de novembre del 2015.

Veritable oasi a la vall del riu Tet, juga un paper de xarxa drenant, de corredor ecològic i de realimentació dels mantells subterranis. Al cor de Perpinyà, alimenta amb aigua el jardí Sant Vicens, el parc d'Esports i els jardins de la Bassa.

S'ha de destacar: S'ha creat el làbel ecojardí el 2012 sota l'ègida de l'associació Planta i Ciutat que és avui el centre tècnic nacional encarregat de tractar les problemàtiques vinculades amb els espais verds i de posar en pràctica experimentacions aplicades. S'atribueix per 3 anys.

Amb l'obtenció d'una nota de 65/100, l’auditor posa de relleu la política global de gestió diferenciada, el zero fitosanitari des del 2011 sobre aquest paratge i la seva integració en la Trama Verda i Blava. Entre els altres avantatges: l’aspecte natural salvaguardat del paratge (regeneració vegetal natural fomentada, intervencions humanes reduïdes…), les reformes amb fusta, la utilització assenyada dels recursos en aigua i el seu seguiment, l’organització de visites guiades que permeten fer descobrir les riqueses naturals del paratge. Els punts que s'han de millorar són la formació del personal encarregat de mantenir els canals del paratge. Es preconitza la realització d'un inventari de la biodiversitat i de la flora.

Date de publication :
dilluns 07 març 2016 à 17h04