La Vila de Perpinyà obté el làbel Cap Cit’ergie

Perpinyà ha rebut el làbel "CAP Cit’ergie" al gener del 2015, en el marc del congrés sobre l’energia. És la primera Ciutat del Llenguadoc Rosselló a obtenir aquest reconeixement europeu que testimonia de la qualitat de la seva política Energia Clima. Un reconeixement important per la Vila que segueix efectuant un treball de fons des de fa ja molts anys

 

Perpinyà és avui la 1a col·lectivitat territorial del Llenguadoc Rosselló a gaudir d'aquest làbel i la 2na del conjunt del gran Sud.

Cit’ergie és una eina de pilotatge, de seguiment i de valoració comuna a tots els països europeus. L’acció de la Vila està valorada per un conseller independent, prenent com a base un referencial d’accions de col·lectivitats territorials que fan mostra d'exemplaritat. Aquest reconeixement atribuït per una Comissió Nacional independent, testimonia de la qualitat de la política energia Clima de Perpinyà, de la importància de les accions instaurades, del seu caire concret i del compromís constant dels equips.

Avui, la majoria de les inversions realitzades a Perpinyà s'inscriu en el marc del Pla Climàtic, votat el 2012, amb en particular: la substitució del 60% del parc de l'enllumenat públic (1 200 tones de C02 estalviades), el desenvolupament de les teulades solars, un contracte d'eficiència energètica sobre la gestió dels edificis (30% d’estalvis energètics, des del 1er any i 709 tones de Co2 estaviades), ajudes  importants per a la renovació energètica dels allotjaments privats, la baixa dels consums d'aigua i la supressió dels productes fitosanitaris utilitzats als espais verds…
 

Un programa complet i transversal

Cit’ergie és un programa que es dirigeix a col·lectivitats exemplars i voluntàries. Es tracta d'una eina de valoració i de valorització de les bones pràctiques en 6 àmbits determinats: ordenació i urbanisme ; patrimoni ; subministrament d'energia ; aigua i sanejament; mobilitat ; organització interna: comunicació i col·laboracions

Existeix 3 nivells de làbel (vegeu la documentació detallada aquí sota). S'estableixen els diferents nivells en funció d'un potencial de punts que corresponen a les competències de les col·lectivitats territorials. Perpinyà ha obtingut el 1er nivell de reconeixement « Cap’Citergie » i així ha entrat en el cercle de les col·lectivitats label·litzades. « Tot i això el procés no s'atura aquí, amb Cit’ergie, ens hem compromès en un procés de millora contínua », segons declara Dominique Schemla, elegit delegat de Sostenibilitat per la Vila.

 

L’interès per Perpinyà

Cit’ergie aporta una mirada i una valoració exterior del Pla Climàtic de Perpinyà. La valoració és neutra, es basa en un referencial d'accions de col·lectivitats territorials exemplars. De fet, el làbel permet demostrar de forma concreta, a partir d'un referencial comú, que Perpinyà és avançada en molts àmbits i d'altra banda permet potenciar la imatge de la nostra ciutat a escala nacional i europea. L'acció de la Vila està valorada per un conseller acreditat i finançat en part per l’Ademe

S'ha de destacar que amb una eficiència del 49%, Perpinyà està a tocant del segon nivell del làbel. Per tant, els serveis segueixen mobilitzant-se amb l'objectiu de dipositar un dossier de candidatura pel 2n nivell del làbel des del 2016.

 

Algunes xifres

  • 100 col·lectivitats compromeses en el programa Cit’ergie a França
  • 1 300 col·lectivitats compromeses a Europa de les quals la meitat gaudeixen del làbel

Els diferents nivells del làbel:

  • Potencial superior al 35 %: làbel Cap Cit’ergie 
  • Potencial superior al 50 %: làbel Cit’ergie 
  • Potencial superior al 75%: European Energy Award