Perpinyà posa al dia el seu Balanç de Carboni "patrimoni i serveis"

Consell Municipal del 4 de febrer

D'acord amb la llei Grenelle, el 2015, Perpinyà ha actualitzat el balanç de les seves emissions de gas amb efecte d'hivernacle sobre el seu patrimoni i els seus serveis (Balanç GEH).

El 4 de febrer del 2016, D. Schemla, presentava els resultats d'aquest estudi.

L’evolució del balanç entre el 2012 i el presentat al Consell Municipal aquest inici de febrer del 2016, evidencia una disminució de les emissions de GEH sobre les 2 categories obligatòries i un augment sobre la categoria 3, no obligatòria.

  • Sobre les emissions directes: Perpinyà ha passat de més de 5 000 tones de Co2, a 3970 tones, o sigui una disminució del 21%.

  • Sobre les emissions indirectes associades a l’energia: Perpinyà ha passat de més de 1100 tones a 700 tones de Co2, o sigui una disminució del 37%.

 

Tanmateix, si es compara l'evolució dels Balanços, a perímetre constant, el balanç de les emissions GEH global ha baixat del 9%, o sigui una baixa de 4 415 tones respecte al 2012.

Una constatació: a les partides sobre les quals la Vila pot influir directament la baixa és important!

  • Per l'apartat desplaçament intern la baixa del 27% és sobretot el resultat de l’optimització del parc automobilístic municipal portada des del 2013, tant sobre els usos i el nombre de vehicles, com sobre les característiques d'aquests vehicles, no tant emissors.

  • Per l'apartat energia la baixa important del 46% és sobretot el resultat de les accions portades en matèria de substitució de l'il·luminació pública i d'optimització de la gestió dels edificis, amb la conversió de la calefacció amb fuel vers el gas, i la instauració del Contracte d'Eficiència energètica.

Per a més informacions dirigir-se a la secció: Balanços de les emissions de Gas amb efecte d'hivernacle

Date de publication :
divendres 05 febrer 2016 à 10h37