Perpinyà privilegia els productes locals i biològics en la restauració col·lectiva

És el SIST (sindicat intermunicipal escolar i de transport) que gestiona la restauració de les cantines pel compte de la Vila de Perpinyà i dels 17 municipis de la Comunitat Urbana.

En el marc del Grenelle 2015 i avui del Pla Climàtic, aquest col·laborador s'ha compromès en col·laboració amb Perpinyà a desenvolupar els productes locals en l'alimentació dels menjadors escolars, llars d'infants i esplais.

Així, el nou mercat de restauració col·lectiva que ha entrat en vigor l'1 de setembre del 2014 per una durada de 2 anys ha permès passar una etapa important en aquest àmbit. D'ara endavant, aquesta voluntat de desenvolupar els productes locals en l'alimentació dels menjadors escolars, llars d'infants i esplais està apuntada clarament en el contracte, amb un compromís del prestatari sobre un cert nombre d'objectius. S'ha optat per la divisió del mercat en 2 lots, per tal d'afavorir el proveïment local. Gràcies a aquests 2 lots, els volums són repartits i el prestatari té la possibilitat de proposar menús diferents en funció dels proveïments.

 

 El balanç del 1er any és molt positiu:

  • s'ha complert l’objectiu del 100% de productes biològics (o sigui 250 a 300 àpats/dia), a les llars d'infants i està adoptat pels pares

D'altra banda, el fet de poder servir productes frescos i cuits in situ, ha permès assolir:

  • 100% de carn de bou i de vedella procedent de la cooperativa Catalana, o sigui 35 tones (llevat de la carn picada) ;

  • 100% de xais locals (10 tones) ;

  • 100% de porc procedent de productors regionals (25 tones) ;

  • El 50 % de fruites i verdures que són servits procedeixen de l'agricultura local (75 tones). Aquesta part passa al 70% de procedència regional (o sigui 110 tones/any) i durant les temporades, el percentatge arriba al 85%.

 

El que es juga amb aquesta acció és primordial pel nostre entorn i per l'ocupació laboral local:

Aquesta acció molt concreta permet mantenir la perennitat econòmica d'un sector essencial de la nostra vida local mitjançant el desenvolupament d'un mercat de proximitat i preservar el nostre entorn, en evitar el desenvolupament d'erms agrícoles, d'una part i en reduir els temps de transport, de l'altra. Els terrers de l’àrea metropolitana perpinyanesa ofereixen l'oportunitat de produir a proximitat immediata dels consumidors de productes alimentaris, en particular les fuites i verdures, de les quals s'ha reduït el carboni. Menys transport, vol dir menys pol·lució i estalvis energètics!

Date de publication :
dimarts 08 març 2016 à 08h32