Perpinyà es posa al dia de l'elèctric: finança la implantació de 5 punts de recàrrega i es dota de nous vehicles elèctrics

La vila de Perpinyà ha inaugurat el 30 de juny a les 11H00, a l'ajuntament de barri centre Històric, la posada en servei de 5 punts de recàrrega elèctrica, d'accés lliure i gratuït pels habitants així com la compra de 5 vehicles elèctrics destinats als ajuntaments de barris (cita al carrer del Castellet a tocant del punt de recàrrega).

 

Aquests borns estan implantats sobre els aparcaments de cada ajuntament de barri (1 per ajuntament), per tal de cobrir el conjunt del territori. Aquests 5 borns s’afegeixen als ja en servei al centre tècnic municipal, carrer de Broglie. Tot plegat, són 6 punts de recàrrega que la vila posa a disposició dels usuaris de vehicles elèctrics.

1/ Recarregar el seu vehicle elèctric a Perpinyà: és senzill i gratuït!

A vegades, el tema de l'autonomia dels vehicles elèctrics i la falta de llocs de recàrrega pot constituir un fre. Per tal d'ajudar al desenvolupament d'aquests vehicles menys pol·luents, la vila ha decidit proposar aquest nou servei.

Cap inscripció prèvia necessària, l’accés als punts de recàrrega és lliure i gratuït! L’obertura del born s'efectua amb una targeta enganxada directament sobre el born. 

2 borns sobre els 6 que compta en total la vila són d'accés lliure 24h/24h:

  • Carrer del Castellet

  • Plaça de la Sardana

Els altres situats en aparcaments tancats, són també d'accés lliure i gratuït, però accessibles únicament durant els horaris d'obertura dels ajuntaments de barris i del centre tècnic municipal. 

 

Aquests borns permeten una recàrrega ràpida dels vehicles (75 % en 30 mn).

Aquests aparells estan dotats de dues preses domèstiques: una presa tipus 3 (vehicle tipus Zoé) i una presa tipus 2 (norma europea).

Aquests borns ja estan inscrits sobre els webs, en particular chargemap.

La Vila assegurarà la telegestió dels borns (estat, fer la ressenya de les avaries o alarma…).

A terminis el projecte vol que els usuaris de vehicles elèctrics puguin disposar d'aquestes informacions en temps real, al web de l'ajuntament i/o sobre l’aplicació smartphone de la Vila i la de Perpinyà Mediterrània Metròpoli, i fins i tot poder reservar el born.

Actualment, la recàrrega està gratuïta.

Segons l'evolució i la freqüència d'utilització d'aquests borns durant els propers anys, la Vila podrà tornar a examinar aquesta disposició.

 

2/ Perpinyà s'ha compromès a fomentar els desplaçaments menys pol·luents, en el marc del seu pla clima votat el 2012.

Aquest nou servei, s'isncriu en el marc del Pla Clima Energia Territorial votat per la vila de Perpinyà el 2012 i té com a objectiu la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a escala local, d'acord amb els objectius nacionals i mundials, per tal de limitar l'escalfament global.

Efectivament, el transport resulta ser el 1er article d’emissió de gasos amb efecte d'hivernacle del Balanç Carboni Territori de Perpinyà.

Sobre aquesta temàtica, la Vila té un paper incitatiu important a jugar respecte als seus habitants (tal com ho fa amb la creació de punts de recàrrega), però també en matèria d’exemplaritat, tant sobre l'eficiència energètica com sobre la gestió del seu parc de vehicles.

 

3/ Un conjunt de vehicles menys pol·luent

Els eixos d’accions del pla clima, consten de més de 200 accions, de les quals les orientacions de gestió sostenible i d’optimització de la flota existent: reducció del parc de vehicles lleugers,
desenvolupament de la compra elèctrica, millora dels procediments de prèstec, i comportament eco-responsable són les prioritats en aquest àmbit:

  • El 2016, la Vila ha comprat 5 vehicles elèctrics suplementaris (5 C0 destinats als ajuntaments de barri posats en servei amb motiu de la inauguració dels punts de recàrrega).

  • L’estudi d'optimització de la flota ha portat a reformar 89 vehicles lleugers el 2014 i 2015. L’objectiu és, a la vegada, d'optimitzar i de rejovenir el parc (els vehicles poc utilitzats són reafectats mentre es treuen del parc els vehicles massa vells i grans consumidors).

  • S'ha format 8 agents al comportament eco-responsable i 1 agent ha seguit la formació de formador comportament eco-responsable, per tal de poder proporcionar formacions a Perpinyà a partir d'aquest any.

 

4/ Xifres claus

  • 6 punts de recàrregues repartides a la ciutat: 1 per ajuntament de barri i un al centre tècnic municipal, instal·lats per la Vila de Perpinyà, venen a complementar les ofertes privades (aparcaments, centres comercials, ERDF…).

  • El 2016, la Vila compta en total: 11 vehicles elèctrics (8 berlines, 3 utilitaris per la Netedat Urbana), 2 vehicles híbrids, 3 màquines elèctriques (2 aspiradors, 1 cistella), 1 escúter elèctric i 77 bicis de serveis, entre les quals 26 elèctriques.

  • Cada any, el nombre de vehicles tèrmics de la flota de Perpinyà (incloent-hi tots els vehicles: ciclomotors, màquines, vehicles lleugers i camions) disminueix, passant de 689 vehicles el 2012, a 619 el 2016.

Date de publication :
divendres 26 agost 2016 à 15h04