Presentació del 5è informe sobre la situació en matèria de sostenibilitat

Consell Municipal del 4 de febrer

El 4 de febrer del 2016, els elegits presentaven el 5è informe relatiu a la sostenibilitat a Perpinyà.

Un enfocament sobre algunes temàtiques importants per l'any 2015 va ser realitzat, mitjançant un exposat amb diverses veus, per informar sobre la diversitat de les accions portades.  

Així, D. Schemla, elegit a la sostenibilitat ha recordat que l’any 2015, fou particularment fructuós per Perpinyà en matèria de política Energia-Clima. En efecte la nostra ciutat ha rebut diversos segells vàries vegades (segell Cap Cit’ergia, « Territori amb energia positiva », « Ecojardí»….). D'altra banda ha presentat els resultats de l'actualització del Balanç de Carboni.

 

P. Parrat, adjunt del batlle delegat d'urbanisme ha presentat els grans eixos de la revisió del nou PLU que respon a les evolucions legislatives vinculades amb el desenvolupament sostenible (lleis Grenelle i llei Alur).

Els principals punts que s'han de retenir són: cap extensió urbana, una estratègia reinvertiment de la Ciutat sobre ella mateixa, la densificació de certs sectors, el paper de la trama verda i blau fosc, una guia  d’ordenació sostenible annexada al PLU.

 

Virginie Barre, elegida delegada a l'entorn de vida ha posat l'accent sobre els mitjans instaurats per Perpinyà per a limitar el consum d'aigua, en particular pel que fa a la seva gestió dels paisatges. 

Alain Gebhart ha recordat els 3 eixos d'intervenció de la Vila en matèria de netedat i de gestió de les deixalles: desenvolupament dels contenidors enterrats, reforçament de la sensibilització i una part repressiva amb la creació de la nova Força acció netedat.

 

Michel PINELL, Adjunt del batlle delegat de cultura ha subratllat que el desenvolupament sostenible també ha d'afavorir l'accés i la participació de tots a una producció cultural de qualitat.  En aquest àmbit, Perpinyà aposta per la diversitat de la seva oferta, desenvolupa accions de mediació i una política a nivell de tàrifes atractiva.

 

La Sra. Puiggali, elegida delegada de cohesió social ha recordat la signatura del nou contracte de Ciutat 2015/2020 amb el conjunt dels col·laboradors el març del 2015 i la creació dels 9 consells ciutadans (1 a cada barri prioritari) que participaran a la coconstrucció de la política de la Vila.

 

O. Amiel, adjunt del batlle delegat de política de la Vila i d'allotjament informava el consell Municipal que Perpinyà va ser seleccionat en el marc d’una crida a projecte « Ciutat sostenible i solidària, excel·lència mediambiental del renovament urbà ». El projecte mediambiental proposat per Perpinyà, concerneix el barri de Sant Jaume i té com a objectiu la realització d'un habitatge amb prestacions molt elevades, que aposta per l'energia solar en autoconsum i la realització d'un carril per a bicis intercampus.

 

Per fi, D. Schemla tancava aquesta presentació amb aquestes paraules: « totes les accions evocades aquí, van en el mateix sentit i responen a dues preocupacions majors del nostre Consell. Primer de tot, fer que l'administració i la Vila siguin més competitives, més econòmiques, més responsables. Però també millorar les condicions de vida dels perpinyanesos.

 

Per a més informacions podeu baixar l'informe 2015 en format pdf.

Date de publication :
divendres 05 febrer 2016 à 09h04