Un contracte d'Eficiència energètica per estalviar l'energia

El setembre del 2013, Perpinyà fou la primera Ciutat del Llenguadoc Rosselló a haver signat un contracte d'eficiència energètica per la gestió dels edificis.

La signatura d'aquest Contracte d'Eficiència Energètica (CEE) tradueix de forma voluntària, els compromisos presos per la Vila en el marc del seu pla climàtic per a reduir les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i controlar la seva factura energètica. S'ha firmat el CEE el setembre del 2013, per una durada de 12 anys amb l'empresa Dalkia. Concerneix tots els edificis que utilitzen l'energia tèrmica per la calefacció (calderes fuel, gas, llenya). 

 

S'ha de destacar: a la seva signatura, la CEE, constava de 97 llocs municipals, o sigui 138 calderes. Tanmateix, pot evolucionar durant la durada del contracte en funció de les noves construccions, enderrocaments o canvis de tipus de combustible. Justament aquest perímetre ha evolucionat el 2015. Consta d'ara endavant de 101 llocs municipals, o sigui 143 calderes.  

 

Després de 2 anys d'explotació, el balanç sol quedar positiu!

  • Des del setembre del 2013, l’estalvi realitzat és de 4 493 Mwh cumulats, gràcies a la realització d'obres d'estalvis energètics i a la bona gestió dels edificis, o sigui una reducció del consum del 36 % respecte al consum de referència del 2013

  • A més, la Vila ha baixat de 982 tones*, o sigui el 36 %, les emissions de Co2 dels seus edificis respecte al consum del 2013.

*Petit punt de referència: 982 tones de Co2 de baixa, equival al consum d'un petit cotxe de ciutat que hauria recorregut quasi 14 milions de quilòmetres, o prop de 20 000 anar i tornar París-Londres amb avió.

 

Si afegim els estalvis financers realitzats en matèria de consum a l'import de l'interès, el 2015 la Vila ha estalviat: 445 870 euros (sense IVA) respecte al mercat, o sigui
889 000€ Totes Taxes Incloses cumulats des de la signatura del contracte.

Date de publication :
dilluns 07 març 2016 à 17h17