Residències de Teatre i Dansa al teatre municipal

(Page archivée le 18 nov. 2017)

Crida a projecte 2017

La Vila de Perpinyà té com a ambició de recolzar i desenvolupar l'acompanyament i el seguiment de qualsevol forma artística emergent, companyies i artistes locals.
Després d'una primera crida a candidatura efectuada en el marc de les Musicals 2016, a prop d'artistes músics, per a la difusió de la seva creació, la Vila de Perpinyà decideix enfortir la seva iniciativa, amb una crida a projecte sobre residències de teatre i de dansa per l'any 2017.

Aquest projecte s'inscriu en el dispositiu de la carta de cooperació cultural establert per la Vila de Perpinyà. Fa part d’una dinàmica global de desenvolupament de les pràctiques culturals sobre el territori, que ofereix als habitants obertures inèdites sobre el món cultural i artístic.

Aquesta crida a projecte es dirigeix als artistes que resideixen als Pirineus Orientals i del qual el procés de creació ja està avançat. És sobre la qualitat dels seus projectes i en funció de la trajectòria dels artistes que se seleccionaran les candidatures.

 

 

Date de publication :
dimarts 04 octubre 2016 à 15h50