Rètols i tanques publicitàries

Instal·lació de rètols

Els rètols són un element del nostre entorn.

Poden ser un avantatge major, en particular al centre ciutat, o desfigurar a elles soles el nostre entorn.

Procediment a seguir per tal de ser en conformitat amb el decret número 82.211 del 24/02/1982 relatiu al reglament general dels rètols.

  1. En el municipi: sol·licitud d'autorització municipal obligatòria.
  2. Fora del municipi: cap autorització, però una obligació de conformar-se sempre amb el text vigent.

Instal·lació de tanques publicitàries

Per tal de protegir l'entorn de vida, tot preservant l'activitat econòmica local que representa el sector publicitari, el consell municipal ha aprovat, mitjançant una deliberació de l'11 de juliol del 2000, un reglament local de publicitat.
(Llei n° 79.1150 del 29/12/79 relativa a la publicitat, als rètols i als elements de senyalitzacions exteriors).

Així, sobre el territori de Perpinyà, 8 zones de publicitat restringida i ampliada van ser creades al municipi.

Fora del municipi, s'han autoritzat 16 zones de publicitat.

Per veure l'animació, instal·leu el lector flash fent clic sobre l'icona següenttéléchargez le lecteur Flash.