Declaració de defunció

On declarar la defunció

A prop de l'oficial delegat d'estat civil del municipi on la defunció ha tingut lloc.

A Perpinyà, Ajuntament Castellet : 12, carrer Pierre Cartelet. 66000 Perpinyà
Servei obert del dilluns al divendres de les 8 h a les 17 h sense interrupció.

Qui declara la defunció

Per una persona major membre de la família del difunt, o una persona que posseeix les dades exactes i completes sobre el seu estat civil o per un mandatari habilitat a aquest efecte (societat de pompes fúnebres...)

Quan declarar la defunció

En les 24 hores que segueixen la defunció.

Documents a proveir

  • El certificat mèdic constatant la defunció
  • El llibre de família o la partida de naixement del difunt són aconsellats

OBSERVACIÓ
Es pot fer un trasllat del cos sense taüt:

  • En les 48 hores després de la defunció sense tanatopràxia
  • En les 48 hores després de la defunció amb tanatopràxia
  • Més enllà, el trasllat del cos s'efectuarà dins el taüt.

Estat Civil

Hores d'obertura : de 8h à 17h cada dia sense interrupció.

Adresse : 
12 carrer Jeanne d'Arc
BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04.68.66.32.00
Fax Number: 04 68 66 35 38

Crematori públic de Perpinyà

Adresse : 
699 carrer Louis Mouillard
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.92.49.09
Fax Number: 04.68.51.23.27