El casament informacions generals

Condicions

Es pot celebrar el casament a Perpinyà si:

  • Un dels futurs esposos hi està domiciliat
  • Un dels futurs esposos hi té una residència permanent establerta d'ençà de més d'un mes
  • Es pot celebrar el casament en el municipi de residència o de domicili dels pares d'un dels futurs esposos.
  • Des de la llei del 4 d'abril del 2006, els esposos han de tenir 18 anys ben comptats per poder casar-se.

On dipositar el dossier ?

Al servei Població 12, carrer Pierre Cartelet a 66000 Perpinyà
Del dilluns al divendres de les 8 hores a les 17 hores sense interrupció

La presència dels dos esposos al moment del dipòsit del dossier és imperativa.

Quan dipositar el dossier?

Abans la data prevista del casament, com a mínim: 1 a 2 mesos segons que els esposos estiguin ambdós domiciliats a França.
(termini diferent segons els casos particulars)

En qualsevol dels casos queda necessari dipositar el dossier per a concretar una data (dia i hora). El servei d'estat civil de Perpinyà no reserva cap data amb antelació.
Pels casaments previstos durant l'estiu (del Maig a l'Octubre), i segons el període triat per la cerimònia, es pot dipositar el dossier amb 3 mesos d'antelació.

OBSERVACIÓ
Atès que la validesa d'un dossier de casament té una durada d'un any a partir de la publicació dels bans, convé tenir en compte la durada de validesa limitada de certs documents d'estat civil (partida de naixement...).

Dies de celebració a Perpinyà

Cada dia del dilluns al migdia del dissabte.
Es defineix l'horari al moment del dipòsit del dossier.
A petició dels interessats, els casaments es poden reiterar en català.

Estat Civil

Hores d'obertura : de 8h à 17h cada dia sense interrupció.

Adresse : 
12 carrer Jeanne d'Arc
BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04.68.66.32.00
Fax Number: 04 68 66 35 38