Documentació

Carnet nacional d'identitat & Passaport

El dipòsit dels dossiers i l'entrega dels documents d'identitat són desconcentrats:

El dossier de sol·lictud de carnet nacional d'identitat i/o de passaport és omplert i firmat quan es dipositen els documents.

D'ara endavant els nens han de tenir un passaport personal, ja no és possible inscriure'ls al passaport d'un dels pares.

Recollida dels carnets d'identitat i/o del passaport a la taquilla del dipòsit.

ATENCIÓ
Per motius tècnics relacionats a l'enregistrament i a la teletransmissió, les sol·licituds de passaports biomètrics només són recollides entre les 09h i les 16h30

Autorització de sortida del territori

« En conformitat amb la circular n° INTD1237286C, les Autoritzacions de Sortida de Territori no s'atorguen més des del 1er Gener del 2013. »

Inscripció a les llistes electorals

Al servei de les eleccions situat plaça de la Llotja, 1er pis 66931 Perpinyà cedex.

L'oficina és oberta del dilluns al divendres de les 9 h a les 17 h.
Tanmateix podeu efectuar els vostres tràmits relatius a aquest servei a prop de l' Ajuntament annex del vostre barri.

Condicions a complir per ser elector.

Atorgament d'actes d'estat civil

El servei dels Afers Civils & Militars 12, carrer Pierre Cartelet, només pot atorgar les actes d'estat civil establerts a Perpinyà

Formulari de sol·licitud d'actes d'estat civil.

Per les partides de naixement de persones no nascudes a Perpinyà: El web nacional "Acte de naissance en ligne"