Sol·licitud de document nacional d'identitat

Carnet nacional d'identitat electrònic per als majors d'edat

Reglamentació: Decret n° 55-1397 del 22 d'octubre del 1955.
L’interessat(da) ha de ser present(a) per a firmar i donar les seves empremtes.

 1. Primera sol·licitud, documentacions necessàries:
  • 2 fotografies d’identitat conformes amb la norma ISO/IEC 19794-5: 2005
  • Còpia integral de la partida de naixement
  • Per a beneficiar del nom d'ús: llibre de família (original i còpia de les pàgines del casament i de les defuncions) o sentència de divorci esmentant l'autorització d'utilitzar el nom de l'excònjuge
  • Si no és possible: còpia integral del certificat de matrimoni i eventualment de l'acta de defunció o autorització escrita de l’excònjuge acompanyada de la còpia del seu document d'identitat
  • Si s'escau, prova de nacionalitat francesa (original & còpia)
  • Antic document nacional d'identitat encartonada (original & còpia recto-verso)
  • Si no és possible: un document oficial amb una fotografia que permeti justificar de la vostra identitat (permís de conduir, de caça, targeta professional…) (original & còpia recto-verso)
  • Justificatiu de domicili recent als vostres cognoms & nom (original & còpia)
  • Si el sol·licitant està allotjat: Justificatiu de domicili recent acompanyat del certificat sobre l'honor de la persona que allotja (allotjament d'ençà de més de 3 mesos) i la còpia del seu document d'identitat
  • En cas de pèrdua o de robatori: Declaració de pèrdua (feta a l'Ajuntament) o declaració de robatori (feta a la Comissaria de la Policia Nacional) + timbres fiscals d'un import de 25 €uros.
 2. Renovament, documentacions necessàries:
  • 2 fotografies d'identitat conformes amb la norma ISO/IEC 19794-5: 2005
  • Per a beneficiar del nom d'ús: llibre de família (original & còpia de les pàgines del casament i de les defuncions) o sentència del divorci autoritzant la utilització del nom de l'excònjuge (original & còpia)
  • Si no és possible: còpia integral del certificat de matrimoni i eventualment de l'acta de defunció o autorització escrita de l'excònjuge acompanyada de la còpia del seu document d'identitat
  • Antic document nacional d'identitat electrònic (original & còpia recto-verso)
  • Justificatiu de domicili recent als vostres cognoms & nom (original & còpia)
  • Si el sol·licitant està allotjat: Justificatiu de domicili recent acompanyat del certificat sobre l'honor de la persona que allotja (allotjament d'ençà de més de 3 mesos) i la còpia del seu document d'identitat
 3. Canvi d'adreça, documentacions necessàries:
  • 2 fotografies d'identitat conformes amb la norma ISO/IEC 19794-5: 2005
  • Justificatiu de domicili als vostres cognoms & nom de menys de 3 mesos (original & còpia)
  • Si el sol·licitant està allotjat: Justificatiu de domicili recent acompanyat del certificat sobre l'honor de la persona que allotja (allotjament d'ençà de més de 3 mesos) i la còpia del seu document d'identitat
  • Antic document nacional d'identitat electrònic (original & còpia)
 4. Canvi d'estat civil, documentacions necessàries:
  • Mateixos documents que aquests indicats a l'apartat 1

Carnet nacional d'identitat electrònic per als menors d'edat

Reglamentació: Decret n° 55-1397 del 22 d'octubre del 1955
El menor d'edat que hagi complert l'edat de 13 anys ha de ser present per a firmar i donar les seves empremtes. En qualsevol dels casos, hem d'encontrar el menor d'edat, sigui a l'hora del dipòsit del dossier, sigui a l'hora de la recollida del Document Nacional d'Identitat Electrònic.

La sol·licitud ha de ser dipositada obligatòriament per una persona titular de l'autoritat parental per tal de signar el dossier Cerfa.

 1. Primera sol·licitud, documentacions necessàries:
  • 2 fotografies d'identitat conformes amb la norma ISO/IEC 19794-5: 2005
  • Còpia integral de la partida de naixement
  • Llibre de família (original i còpia)
  • Si no és possible: còpia integral del certificat de matrimoni
  • En cas de divorci o de separació, la sentència que estableix les modalitats de l’exercici de l’autoritat parental i de la custòdia (original & còpia)
  • Si s'escau, prova de la nacionalitat francesa (original & còpia)
  • Eventualment, antic document nacional d'identitat encartonat (original & còpia recto-verso) o un document oficial amb una foto que permeti justificar de la identitat del menor d'edat (passaport…) (original & còpia recto-verso)
  • Justificatiu de domicili recent als cognoms & nom del representant legal (original & còpia)
  • En cas de pèrdua o de robatori: Declaració de pèrdua (feta a l'Ajuntament) o declaració de robatori (feta a la comissaria de la Policia Nacional) + Timbres fiscals d’un import de 25 €uros.
  • Documents d'identitat dels detentors de l'autoritat parental (originals & còpies recto-verso)
 2. Renovament, documentacions necessàries:
  • 2 fotografies d'identitat conformes amb la norma ISO/IEC 19794-5: 2005
  • Còpia integral de la partida de naixement
  • Llibre de família (original i còpia)
  • Si no és possible: còpia integral del certificat de matrimoni
  • En cas de divorci o de separació, la sentència que estableix les modalitats de l'exercici de l'autoritat parental i de la custòdia (original & còpia)
  • Antic document nacional d'identitat electrònic (original & còpia recto-verso)
  • Justificatiu de domicili recent als cognoms & nom del representant legal (original & còpia)
  • Documents d'identitat dels detentors de l'autoritat parental (originals & còpies recto-verso)
 3. Canvi d'adreça, documentacions necessàries:
  • 2 fotografies d’identitat conformes amb la norma ISO/IEC 19794-5: 2005
  • Justificatiu de domicili de menys de 3 mesos als cognoms & nom del representant legal (original & còpia)
  • Antic document nacional d'identitat electrònic (original & còpia recto-verso)
  • Documents d'identitat dels detentors de l'autoritat parental (originals & còpies recto-verso)
 4. Canvi d'estat civil, documentacions necessàries:
  • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1