Sol·licitud de passaport

Passaport per als majors d'edat

El sol·licitant haurà de recollir imperativament el passaport ell mateix en els 3 mesos que segueixen el dipòsit de la sol·licitud sota pena de ser anul·lat i tornat a la Prefectura.

Reglamentació: Article 953 del Codi General dels Impostos – Decret n°2005-1726 del 30 de  desembre del 2005 - Decret del 31 de març del 2006.

1 Primera sol·licitud documentació necessària:

 • 2 fotografies d'identitat a la norma ISO/IEC 19794-5 : 2005
 • Còpia integral de la partida de naixement
 • Per beneficiar-vos del cognom del vostre excònjuge: sentència de divorci autoritzant la utilització del cognom de l'excònjuge o l'autorització escrita de l'excònjuge acompanyada del seu carnet d'identitat (còpia)
 • Si s'escau, prova de la nacionalitat francesa (original & còpia)
 • Documentació oficial amb fotografia que permeti justificar la vostra identitat (Carnet Nacional d’Identitat, carnet de conduir, llicència de caça, carta de residència, carta professional…) (original & còpia recto-verso)
 • Justificatiu de domicili recent als vostres cognom & nom (original)
 • En cas d’allotjament: Justificatiu de domicili recent acompanyat del certificat sobre l'honor de la persona que us allotja (des de més de 3 mesos) i el seu carnet d'identitat (còpia recto-verso)
 • En cas de pèrdua o de robatori: Declaració de pèrdua (feta a l'Ajuntament) o declaració de robatori (feta a la Comissaria de la Policia Nacional)
 • Timbres fiscals d'un import de: 86 €uros.

2 Renovació documentació necessària:

 • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1
 • Antic passaport (original & còpia)

Canvi d'adreça documentació necessària:

per un passaport Delphine

 • Justificatiu de domicili recent amb els vostres cognom &nom (original)
 • En cas d’allotjament: Justificatiu de domicili recent acompanyat del certificat sobre l'honor de la persona que us allotja (des de més de 3 mesos) i el seu carnet d'identitat (còpia recto-verso)
 • Passaport a actualitzar (original & còpia)

per un passaport electrònic

 • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1 (excepte drets de timbre)
 • Antic passaport (original & còpia)

Canvi d'estat civil documentació necessària:

 • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1 (excepte drets de timbre)

Passaport per als menors d'edat

Reglamentació: Article 953 del Codi General dels Impostos – Decret n°2005-1726 del 30 de desembre del 2005 - Decret del 31 de març del 2006
En tots els casos, presència obligatòria del menor d'edat de menys de 6 anys al moment de dipositar el dossier, més de 6 anys  al moment  de la recollida del passaport.

La sol·licitud ha de ser obligatòriament dipositada per una persona titular de l'autoritat paterna.

Primera sol·licitud documentació necessària:

 • 2 fotografies d’identitat a la norma ISO/IEC 19794-5 : 2005
 • Còpia integral de la partida de naixement
 • En cas de divorci o de separació, sentència fixant les modalitats de l’exercici de l’autoritat paterna i de la custòdia (original)
 • Si s'escau, prova de la nacionalitat francesa (original & còpia)
 • Document oficial amb fotografia que permeti justificar la identitat del menor d'edat (Carnet Nacional d’Identitat, passaport, carta d’invaliditat, carta de residència…) (original & còpia recto-verso)
 • Justificatiu de domicili recent als cognom & nom del representant legal (original)
 • En cas de pèrdua o de robatori: Declaració de pèrdua (feta a l'Ajuntament) o declaració de robatori (feta a la Comissaria de la Policia Nacional)
 • Carnet d'identitat del detentor de l'autoritat paterna (original & còpia recto-verso)
 • Timbres fiscals d'un import de :                    

                                   pels menors d'edat de menys de 15 anys : 17 €

                                  pels menors d'edat entre 15 & 18 anys : 42 €

Renovació documentació necessària:

 • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1
 • Antic passaport (original & còpia)

Canvi d'adreça documentació necessària:

per un passaport Delphine

 • Justificatiu de domicili recent als vostres cognom & nom (original & còpia)
 • En cas d'allotjament : Justificatiu de domicili recent acompanyat del certificat sobre l'honor de la persona que us allotja (des de més de 3 mesos) mencionant el pare i el nen i el seu carnet d'identitat (còpia recto-verso)
 • Passaport a actualitzar (original & còpia)
 • Carnet d'identitat del detentor de l’autoritat paterna (original & còpia recto-verso)

per un passaport electrònic

 • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1 (excepte drets de timbre)
 • Antic passaport (original & còpia)

Canvi d'estat civil documentació necessària:

 • Mateixos documents que aquests indicats en l'apartat 1 (excepte drets de timbre)

ATENCIÓ

PER MOTIUS TÈCNICS RELACIONATS A L’ENREGISTRAMENT I A LA TELETRANSMISSIÓ, LES SOL·LICITUDS DE PASSAPORTS BIOMÈTRICS NOMÉS SÓN RECOLLIDES ENTRE LES 09H I LES 16H30