Façanes

Les façanes

Des de la tardor del 2011, s'ha creat un dispositiu complementari, que modifica el perímetre de la següent manera:

Périmètre secteur sauvegardé
 

Informeu-vos a prop dels nostres serveis:
D.H.A.R.U
Direcció de l'Habitatge i de la Renovació urbana
11 carrer del Castellet - 2n pis  66931 Perpinyà Cedex
Tel: 04 68 66 32 18 Fax: 04 68 62 38 22

Direcció Habitatge i Renovació Urbana

Adresse : 
11 carrer del Castellet
2ème étage
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 32 18
Fax Number: 04 68 62 38 22