Perímetres OPAH-RU

Els perímetres

secteur sauvegardé
Contacte per assistència i assessorament
Direcció Habitatge i Renovació Urbana
11 carrer del Castellet - 2n pis  66931 Perpinyà Cedex
Tel: 04 68 66 32 18
Fax: 04 68 62 38 22
Atenció al públic amb cita prèvia
Del dilluns al divendres de les 8h30 a les 12h30
 
URBANIS
"Viure al Centre Ciutat"
5, carrer de la Fusteria 66000 Perpinyà
Tel: 04 68 63 76 80
Fax: 04 68 35 11 76
Atenció al públic
Dimarts, dimecres i dijous de les 10h a les 13h
 

Els Signataris

logos des  signataires

Els col·laboradors

Logos des partenaires

 

Direcció Habitatge i Renovació Urbana

Adresse : 
11 carrer del Castellet
2ème étage
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 32 18
Fax Number: 04 68 62 38 22

Urbanis

Adresse : 
5 carrer de la Fusteria
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 63 76 80
Fax Number: 04 68 35 11 76