Perímetres OPAH-RU

Els perímetres

secteur sauvegardé
Contacte per assistència i assessorament
Direcció Habitatge i Renovació Urbana
11 carrer del Castellet - 2n pis  66931 Perpinyà Cedex
Tel: 04 68 66 32 18
Fax: 04 68 62 38 22
Atenció al públic amb cita prèvia
Del dilluns al divendres de les 8h30 a les 12h30
 
URBANIS
"Viure al Centre Ciutat"
5, carrer de la Fusteria 66000 Perpinyà
Tel: 04 68 63 76 80
Fax: 04 68 35 11 76
Atenció al públic
Dimarts, dimecres i dijous de les 10h a les 13h
 

Els Signataris

logos des  signataires

Els col·laboradors

Logos des partenaires

 

Direcció Habitatge i Renovació Urbana

Adresse : 
11 carrer del Castellet
2ème étage
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 32 18
Fax Number: 04 68 62 38 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 113m) :
2
3
6
7
16
18
Arrêt "Wilson" (à 141m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Passerelle" (à 150m) :
16
Arrêt "Variétés" (à 160m) :
4
5
8
9
10
12
13
14
15
17
34
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
3
4
5
10
11
12
16
18
20
34
Arrêt "Palais des Congrés" (à 260m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Vauban 2" (à 285m) :
NITB
2
6
7
8
9B
9
13
14
15
17

Urbanis

Adresse : 
5 carrer de la Fusteria
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 63 76 80
Fax Number: 04 68 35 11 76

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Majorque" (à 273m) :
16
Arrêt "Bosquet" (à 288m) :
16
Arrêt "Arago" (à 288m) :
2
3
6
7
9
10
15
17
18
20
34