Sant Assiscle - El Molí Draper

Natura de l’operació
Reconversió urbana a vocació múltiple de 31 200 m² de superfície de construcció.

Superfície
2 ha.

Adjudicació d'obra
Vila de Perpinyà.
Perpinyà Mediterrània Comunitat de Municipis.

Concessió d’obra
Dominique PERRAULT Arquitecte / TYPSA / I3F / …

Calendari
Dossier de creació de la ZAC setembre del 2005.
Dossier de realització de la ZAC desembre del 2005.

Localització

Descripció

L’operació ha de permetre l'habilitació i l'equipament de terrenys construïts per a implantar-hi un conjunt d'activtats terciàries (oficines, pol comercial i de serveis constituint una nova oferta d'allotjament adaptada a la diversitat de les necessitats privilegiant la mixitat social.
L’Hotel d’Aglomeració (illa 1) realitzat representa una superfície de construcció de 10 000 m².
L’illa 2 està en curs de finalització i autoritza una surperfície de construcció de 4 700 m² destinada a rebre terciari.
Les illes de 3 a 7 seran dedicades a l'habitatge amb una superfície de construcció de 16 500 m². 18% de la superfície utilitzada per a l'habitatge permetrà la implantació d'allotjaments socials amb 3 050 m² de superfície de construcció.

Avantatges:

  • Aproximació qualitativa dels espais públics i l’arquitectura.
  • Forma urbana i densitat.
  • Enllaç interbarri, servei i accessibilitat.
  • Creació d’una veritable dinàmica econòmica, social i urbana.

Direcció de l'Ordenació i de l'urbanisme

Accessibilitat limitada a la planta baixa, porter automàtic
Hores d'obertura : 8h30-12h30

Adresse : 
11 carrer del Castellet
BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 31 78
Fax Number: 04 68 62 37 20