Guia dels recursos per a la joventut

El Projecte Acció Recursos Joventut 10-25 anys és una acció que s'inscriu en l'eix « Una ciutat solidària ».

Està realitzat i animat pel servei joventut en col·laboració amb les direccions i serveis del Pol Ciutadania Vida Social, Cultural, Esportiva i Educativa, i té com a objectius de fomentar i desenvolupar l'accés de tot el jovent als recursos instaurats i existents sobre el territori per la Vila o els seus col·laboradors.

Servei dels Centres Socials

Accès bus : 
NITB
4
5
8
18
Adresse : 
7, avinguda Pau Alduy
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.62.38.72
Fax Number: 04.68.62.38.81