Contactes

Casa de la Vila

Plaça de la Llotja. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Hores d'obertura  : 8h/12h et 14h/18h
Tél : 04.68.66.30.66
Fax : 04.68.66.32.80
Edifici accessible segons sales i serveis.
Aparcament difícil.
logo lieu accessible avec une tierce personne logo ascenseur accessible aux handicapés

El Senyor Batlle de Perpinyà

Oficina de Turisme

Direcció General

Plaça de la Llotja. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Director General dels Serveis de la Vila de Perpinyà
Muriel CASGHA
Centraleta : 04.68.66.30.66
Fax : 04.68.66.35.81

Servei comunicació

Plaça de la Llotja. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Centraleta : 04.68.66.30.66
Tél : 04.68.66.34.29
Fax : 04.68.66.30.21
(directeur)

Coordinació « Visa pour l'Images »

Tél : 04.68.62.38.00
Fax : 04.68.62.38.01

Direcció General dels Serveis Tècnics

Plaça de la Llotja. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Director General dels Serveis Tècnics
Dominique PIERI
Tél : 04.68.66.32.34
Fax : 04.68.66.31.99

Perpinyà Medi Ambient  : 0800 22 00 00

Direcció de l'Ordenació i de l'urbanisme

11 carrer del Castellet  BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Accessibilitat limitada a la planta baixa, porter automàtic
Hores d'obertura : 8h30-12h30
Tél : 04.68.66.31.78
Fax : 04.68.62.37.20
logo lieu accessible aux handicapés

Estat Civil

12 carrer Jeanne d'Arc. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Hores d'obertura : de 8h à 17h cada dia sense interrupció.
Tél : 04 68 66 32 00
Fax : 04 68 66 35 38

Direcció desenvolupament social i joventut

16 carrer Emile Zola. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Hores d'obertura: 8h/12h i 14h/18h excepte el divendres 17h.
Tél : 04 68 62 38 72
Fax : 04 68 62 38 81

Direcció Higiene i Salut

11 carrer Emile Zola. BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Hores d'obertura : 9h/12h et 14h/17h.
Tél : 04 68 66 35 01
Fax : 04 68 66 34 88

Policia Municipal

L’atenció al públic es fa al Post de Comandament, 93 avinguda del Doctor Torreilles
66000 Perpinyà (St assiscle).
Del dilluns al divendres de les 09h00 a les 11h45 i de les 14h30 a les 17h00.
Els usuaris poden efectuar-hi els seus tràmits, especialment pel que concerneix els aixecaments de dipòsit (grua),  les declaracions de gossos perillosos, els registres diaris
Tél : 04 68 66 31 77

Allô Perpignan Sécurité : 0800 22 22 66

Servei economia – Mancomunitat Perpinyà Mediterrani

11 11ronda Sant  Assiscle BP 20641 66006 Perpinyà
Tél : 04 68 08 60 00
Fax : 04 68 08 60 01

http://www.perpignanmediterranee.com