Politique de la Ville - Contrat de Ville du site perpignanais

Modalitats de concurs públic de projectes del Contracte de Ciutat 2015

S'ha promulgat i consignat en una acta el Contracte-Marc del Contracte de Ciutat pel període 2015 - 2020 entre l’Estat, la Comunitat de Municipis Perpinyà Mediterrània, la Vila de Perpinyà i els col·laboradors següents:

 • El Consell Regional
 • El Consell General dels Pirineus Orientals,
 • La Caixa de Subsidis Familiars,
 • La Caixa de Dipòsits i Consignacions,
 • La Cambra de Comerç i d'Indústria,
 • L'Agència Regional de Salut,
 • Centre d'Ocupació,
 • Els arrendadors socials (Agència pública de l’habitatge Perpinyà-Mediterrània, Agència Pública de l'Habitatge dels Pirineus Orientals, SA Roussillon Habitat PERPINYÀ, L’Agència MARCOU Habitat CARCASSONA, Les 3 Moulins Habitat, El FDI Habitat MONTPELLER, El Grup SFHE Arcade AIS-DE-PROVENÇA, L’ICF Sud-Est Mediterrani LIÓ, L’I 3F PARÍS 13, ADOMA).

Concerneix 9 barris sobre el municipi de Perpinyà (Mapa dels barris prioritaris)

Sol·licitud de subvenció 2015

Etapa : Dipòsit dels dossiers

Les sol·licituds de subvenció s'han d'entrar en línia a l'adreça següent: extranet.lacse.fr

Aquesta pàgina serà accessible a partir del 1er de gener del 2015.

Per poder efectuar l'enregistrament en línia d'un dossier de sol·licitud de subvenció, es necessita els elements següents:

 • el vostre codi tercer (identificador usuari)
 • el vostre número SIREN amb 9 xifres (contrasenya)

és necessari ser ja conegut per l’ACSE i per tant de disposar d'un codi d'identificació anomenat «codi tercer».

No és la vostra primera sol·licitud: ja teniu un codi tercer obtingut durant una subvenció precedent i esmentat sobre la vostra notificació d'atribució de subvenció.

És la vostra primera sol·licitud:

 • Si sou una associació, heu de proveir a la DDCS, el vostre interlocutor ACSE, els documents següents per tal d’obtenir el vostre codi tercer:
  • els estatuts de la vostra associació,
  • la llista de les persones encarregades de la seva administració,
  • un document oficial que esmenti les dades bancàries i sobre el qual consti une adreça corresponent a la del vostre SIREN,
  • una adreça electrònica vàlida.
 • Si no sou una associació, vegeu el quadre adjunt per a les peces justificatives. 

Per a qualsevol pregunta relativa al vostre identificador, podeu contactar els vostres corresponents a la Direcció Departamental de Cohesió Social (DDCS):

Pel que fa a l'enregistrament del dossier, una guia de l'usuari està disponible sobre la web de l’ACSE. En cas de dificultat al moment de l'entrada de dades, podeu contactar amb la cèl·lula d’acompanyament de l’ACSE al 05.49.76.60.67 (support.lacse@proservia.fr).

Etapa 2: Transmissió dels dossiers

Una vegada s'hagi introduït la vostra sol·licitud, heu:

S'han de proveir els documents esmentats aquí sota al mateix temps que la sol·licitud:

 • Els estatuts de la vostra associació,
 • La llista de les persones encarregades de la seva administració,
 • Un document oficial que esmenti les dades bancàries i sobre el qual consti una adreça corresponent a la del vostre SIREN,
 • Una fitxa INSEE

Per una primera sol·licitud:

 • El resguard de declaració en Prefectura
 • La còpia de la parució al diari oficial

La missió política de la vila s'encarregarà de transmetre els dossiers dipositats als diferents financers.

No s'atorgarà cap subvenció sense la fitxa projecte 2015 degudament omplerta. S'ha de portar una atenció particular a la precisió i al caràcter mesurable dels objectius esperats i als indicadors de resultats.

Si es tracta d’una repetició d'una acció, s'ha d'ajuntar un informe financer i qualitatiu provisional. Sense el balanç narratiu i financer de l'acció no s'atorgarà cap subvenció.

S'ha de destacar que els balanços definitius s'han de transmetre als financers com a màxim de tard el 30 de juny del 2015, datats i signats pel representant legal i el tresorer o el comptable.

L'abonament de les subvencions està condicionat a la producció d'aquests documents.

Data límit de dipòsit dels dossiers el 15 de febrer del 2015

Etapa 3: Tractament dels dossiers

El dossier serà objecte d'una instrucció tècnica conjunta per les institucions col·laboradores del Contracte de Ciutat.

Pel que fa a l'estudi dels finançaments, cada institució examinarà la vostra sol·licitud d'acord amb els seus procediments interns.


La present licitació de projectes no concerneix les accions que depenen d'altres dispositius de la política de la vila:

 • Fons d’Iniciativa Ciutadana (FIC)
 • Xarxa d'Escolta, de Suport i d'Acompanyament a la Paternitat (REAAP)
 • Contracte Local d’Acompanyament a l'Escolaritat (CLAS)
 • Fons Interministerial de Prevenció de la Delinqüència (FIPD)
 • Dispositiu Vila Vida Vacances (VVV)

 

Contracte de Ciutat

Adresse : 
16 carrer Emile Zola
BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 62 38 79
Fax Number: 04 68 66 38 81

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Jean Moulin" (à 224m) :
16
Arrêt "Bosquet" (à 274m) :
16