Ajuntaments Annexos

A Perpinyà, els ajuntaments annexos representen la Vila en els barris. Constitueixen, juntament amb la Casa de la Vila, llocs de gestions administratives, però també d'informació i d'animació que acosten els serveis municipals i els habitants.