Les gestions administratives als annexos

Vet aquí les principals gestions administratives que podeu fer als ajuntaments annexos

Estat civil

Comanda de còpies integrals d'actes de naixement, de casament, de defunció.
Duplicat de llibre de família.

Eleccions

Inscripcions i canvis d'adreça a les llistes electorals.
Per a més informacions, aneu la pàgina les eleccions.

Documents d'identitat

Sol·licitud de carnet d'identitat i de passaport. (només als ajuntaments de barri)
Per a més informacions, aneu a la pàgina els documents d'identitat.

Tiquet de transport

Demanda de targetes de transport urbà
(FNS, passaport centre ciutat, GIC, GIG, chic, carte orange, aturats i altres...)

Altres

  • Carnet de resident comunitari
  • Formularis de dossiers socials.
Per a tots els dossiers cal preveure els documents originals més les fotocòpies.

Els ajuntaments annexos participen també a l'animació del vostre barri:
Carnaval, Sant Jordi, Sant Joan, Rifles de Nadal, Festes diverses i participen a les activitats dels Casals d'avis.