Creació d'un nou mercat a l'est

El divendres de les 7h30 a les 13 h 00 carrer del Ruixim, Les Coves.

 

Date de publication :
dijous 26 novembre 2015 à 11h30