Barri Oest

 

Permanència setmanal dels serveis municipals

Policia municipal

Cada dia de les 14h30 a les 15h30

DAEE

(pel pagament restauració escolar)
El dimarts de les 13h30 a les 17h00

Missió Local Jovent

El dimarts de les 14h00 a les 17h00

CAF

El dijous de les 14h30 a les 16h30

Actualité "Perpignan Ouest"

Ajuntament de barri Oest

Obert del Dilluns al Divendres de les 8h30 a les 17h sense interrupció

Accès bus : 
Petit Bus
3
8
9B
15
34
Adresse : 
16, avinguda de Belfort
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.62.37.82