Consell General

Atenció pediàtrica

Obertura: 2 vegades al mes els dimarts AM de les 14h a les 17h

Locals independents posats a disposició per la Vila al si del centre social.

Missions:

Servei realitzat per professionals de la salut - PMI

Activitats: atenció pediàtrica

Date de publication :
dimarts 03 març 2015 à 16h29