Consell General

Atenció a les famílies

Obertura: cada dijous de les 9h a les 12h

Locals independents posats a disposició per la Vila al si del centre social.

Missions

Ajuda per als endeutaments excessius i ajuda financera Dossier RSA

Activitats: Atenció a les famílies

Date de publication :
dimarts 03 març 2015 à 16h30