Missió Local Joves

Permanència inserció / ocupació laboral

Obertura: cada dimarts a la tarda de les 14h a les 17h

Un conseller de la missió local joves us acull en un despatx posat a disposició pel centre social.

Missions

La presència d’un conseller de la MLJ permet als joves de fer un balanç prou ampli sobre les seves situacions i de contestar a les preguntes que es plantegen.

Activitats : Permanència inserció / ocupació laboral

Date de publication :
dimecres 04 març 2015 à 08h19