Referent Família

Sortida familiar

Obertura: 12 temps forts repartits durant l'any i 7 sortides familiars anuals

El nombre de famílies que freqüenten l’atenció al públic i que tornen sovint és  important. La referent família harmonitza la relació entre els pares i els nens. Les famílies es troben amb d'altres famílies, comparteixen experiències, preocupacions, idees, trenquen amb situacions de gran aïllament sovint  prejudicials pel nen, troben consol, consells, bona convivència.

Activitats  Sortida familiar

Date de publication :
dimecres 04 març 2015 à 08h20