Les Francas

Les Francas

Obertura: Cada dimecres, dissabte i vacances escolars de les 9h30 a les 12h i de les 14h a les 17h30

Avui, l’acció del centre de lleure gestionat pels Francas ha permés superar una etapa molt important entorn de l'aprenentatge del respecte de l'entorn de vida. D'ara endavant aquest és ben adquirit o en curs d'adquisició per la gran majoria dels nens. En efecte,  el nou equip del CLSH s’ha apropiat el projecte inicial, i ha desenvolupat una dinàmica pedagògica i relacional de qualitat dirigida a la mainada i a les famílies. Cada vegada més els pares acompanyen  els seus fills al centre, quan abans, una gran majoria de nens venien sols. La col·laboració amb el CLSH es declina en 4 eixos principals:

  • La posada en relació de l’equip amb serveis de recursos tal com els serveis del patrimoni i dels museus de la ciutat, o encara l’ADSEA.
  • Un suport a les iniciatives de l’equip (organització d’una formació BAFA en els locals del centre social).
  • L’organització de reunions de concertació amb els col·laboradors (PMI, Escola) que hauran permés aconseguir l'obertura d’un CLSH maternal (3 a 6 anys) durant l'estiu del 2006, amb 8 places immediatament utilitzades.
  • Un treball relacional amb l’equip, els nens i els pares del barri.

Activitats : Activitats  centre de lleure

Date de publication :
dimarts 03 març 2015 à 16h16