El servei domèstic a domicili

Aquesta prestació es dirigeix:

  • A qualsevol  persona que desitja beneficiar-se del servei;
  • A les persones jubilades;
  • Als titulars d'una pensió d'handicapat de qualsevol edat.

Participació financera modulada en funció dels recursos econòmics i de les participacions de les caixes de jubilació o dels organismes públics.
Aquestes despeses són fiscalment deduïbles fins 50% del vostre impost sobre la renda.

Condicions financeres i informacions útils al Centre Comunal d'Acció Social (CCAS).

Centre Communal d'Acció Social (CCAS)

Adresse : 
38 bis carrer del Convent de la Mercè
Plaça del Cerer
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.34.44.53