Accessibilitat

La llei de l'11 de febrer del 2005 per a la igualtat dels drets i oportunitats, la participació i la ciutadania de les persones minusvàlides que diu: els serveis de comunicació pública en línia dels serveis de l'Estat, de les col·lectivitats territorials i dels establiments públics que en depenen han de ser accessibles a les persones minusvàlides serà aplicable quan els decrets hauran aparegut al Diari Oficial.

La Vila de Perpinyà ha reestructurat el seu lloc web en recolzar-se sobre els estàndards i les normes de l'internet per tal que sigui accessible d'ara endavant.

Un lloc web accessible permet a les persones minusvàlides accedir a les informacions i als serveis mitjançant dispositius tècnics específics.