IL·LUMINACIONS DEL NADAL CENTELLEJANT

Les primeres imatges i el llançament !

Il·luminacions de Nadal a Perpinyà. Feu clic per visionar el vídeo a Facebook !