Agricultura

Perpinyà és el primer municipi agrícola dels Pirineus Orientals.
Hortalisses i arbres fruiters es reparteixen prop del terç de les superfícies, la producció de flors s'estén sobre una trentena d'hectàrees i la viticultura, instal·lada al voltant de la ciutat des de l'any mil, ocupa 1300 hectàrees.