Homes

Les explotacions breument

  • 225 caps d'explotació agrícola
  • 320 feines de mà d'obra familiar
  • 190 feines a temps ple en 75 explotacions
  • 850 assalariats d'organismes
  • Nombre total de persones que treballen directament o indirectament per l'agricultura 1585

(l'agricultura perpinyanesa proveeix 27 500 dies de treball estacional fet a 35 % per una mà d'obra femenina)