Guia dels tràmits

Guia del tràmits per a les associacions i diverses estructures privades

Per tal d'ajudar les associacions i les diverses estructures privades en la seva recerca d'informacions i de documents-tipus relatius als serveis de l'Estat, la Vila de PERPINYÀ ha decidit posar aquesta pàgina a disposició seva, la qual esmenta nombroses informacions susceptibles d'interessar-los (creació, modificació o dissolució d'associació, de fundació, dossier de subvenció tipus CERFA de l'Estat, etc.).

El contingut d'aquesta pàgina i el conjunt dels enllaços que la componen no concerneixen la Vila ni les seves accions pròpies, i en particular el dossier de subvenció.
Per aquest darrer, gràcies per fer clic a l'enllaç: Espai associacions - Dossier de subvenció.