El Club Clima Empreses reunit per la transició energètica

El passat 14 de juny s'ha organitzat el 5è Fòrum de la Transició Energètica organitzat per Perpinyà Mediterrània Metròpoli.

Al programa: conferències, debats i tallers al voltant d'un objectiu: com esdevenir un territori amb energia positiva d'aquí el 2050?
Durant aquesta jornada elegits, ciutadans, associacions i empreses van tenir l'oportunitat d'intercanviar a l'entorn de tres grans temàtiques: Habitatge, Mobilitat i Energies renovables, i de treballar junts per fer emergir idees d'accions a inscriure en el Pla Clima Aire Energia (PCAET) de PMM.

El fòrum també va permetre reunir el "Club Clima Empreses" animat per la Vila de Perpinyà i la Mancomunitat Urbana. Els membres del Club van participar a un taller específic per tal que puguin fer un punt sobre les accions iniciades el 2016. També van poder inscriure una part de les seves accions en la secció col·laboració del PCAET de PMM.

Date de publication :
dilluns 02 juliol 2018 à 14h08