Un cadastre solar per Perpinyà i la comunitat urbana

La Vila de Perpinyà i la Comunitat urbana Perpinyà Mediterrània Metròpoli (PMM) han llançat un cadastre solar per tal que pugueu avaluar la capacitat del vostre terrat a prduir energia. Però de què es tracta realment?

 

Es tracta d’una plataforma web que permet avaluar gratuïtament el potencial solar del terrat d’una casa o d’un edifici. Gràcies a un simulador, cada habitant vivint a Perpinyà o a l’àrea de la Comunitat urbana pot obtenir informacions sobre el potencial del seu terrat.

Com funciona?

A partir de l’adreça postal o en identificar un habitatge sobre una foto aèria, cadascú pot, amb aquesta eina, simular la instal·lació de plaques solars i els guanys que genera així com els beneficis possibles. A més l’aplicació també permet xifrar el préstec i la inversió que representa. Cada persona interessada es beneficiarà d’un acompanyament, des de la concepció del projecte fins a dos anys després de la instal·lació de les plaques solars. Aquesta eina única a Europa es beneficia d’una xarxa d’instal·ladors autoritzats i dotats d’una referència segons un procediment molt estricte

Així que no dubteu i avalueu el vostre potencial solar a cadastresolairepmm.insunwetrust.solar.

 

Informacions:

  • Missió ordenació sostenibe de la Vila de Perpinyà - Tel: 04 68 66 32 35
  • Delegació General de Desenvolupament Sostenible - PMM - Tel: 04 68 08 61 36

 

Que podem fer amb el solar?

La llum del sol és disponible arreu i l'energia és fàcilment valoritzable. Com?

  • Per produir aigua calenta mitjançant la calor dels rajos de sol amb panells tèrmics, el més sovint per l'aigua calenta sanitària, així com per la calefacció del seu edifici.
  • Per produir electricitat en captar la llum del sol amb panells fotovoltaics.

Aleshores es pot:

  • Revendre la totalitat de l’electricitat produïda pels panells.
  • D’autoconsumir per reduir la seva factura d’electricitat.

 

Telechargements