Una guia d’habilitació sostenible

La vila de Perpinyà ha elaborat una Guia d'habilitació sostenible que s'ha adjuntat al Pla Local d'Urbanisme. Aquests principis d’habilitació són fruit d'una reflexió creuada entre pràctics, gestors i dissenyadors.

Una guia per ajudar els que efectuen les habilitacions i els portadors de projectes a:

  • Desenvolupar barris sostenibles
  • Assegurar la qualitat i la viabilitat dels espais exteriors
  • Connectar la ciutat

Aquesta guia es presenta com una caixa d'eines amb il·lustracions gràfiques que permeten identificar fàcilment les esperes de la Vila de Perpinyà, per tal de proposar noves realitzacions d'acord amb les obligacions a la vegada climàtiques i urbanes del nostre territori.

Vegeu la plaqueta informativa:/sites/mairie-perpignan.fr/files/editeur/flyergad.pdf

Baixeu la guia: http://www.mairie-perpignan.fr/sites/mairie-perpignan.fr/files/docs/user1/plu2017/E11%20Guide%20de%20l%27Am%C3%A9nagement%20durable.pdf

Date de publication :
dijous 07 juny 2018 à 17h22