Balanç 2016

Perpinyà actualitza el seu Balanç Carboni « patrimoni i serveis ».

Quins són els principals elements a recordar sobre l’evolució dels balanços entre el 2012 i el 2016 :

 

D'acord amb la llei Grenelle, el 2015, Perpinyà ha actualitzat el balanç de les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle sobre el seu patrimoni i els seus serveis (Balanç GES).

El 4 de febrer de 2016, D. Schemla, presentava els resultats d'aquest estudi.

 

Recordatori, el balanç pren en compte dues categories « obligatòries » :

  • les emissions directes, produïdes per la col·lectivitat (per exemple, les emissions dels vehicles que li pertanyen i dels edificis que ocupa així com les DSP i les regidories)

  • les emissions indirectes associades a l’energia produïdes fora de la col·lectivitat, però pel seu patrimoni: en particular el consum d’electricitat dels edificis.

Una tercera categoria és proposada com a opcional:

  • les altres emissions indirectes: per exemple, les émissions relacionades al transport dels productes comprats per la col·lectivitat, les emissions relacionades als desplaçaments dels assalariats entre el seu domicili i els seu lloc de treball, o dels visitants…

Com pel seu 1r Balanç GES, la Vila de Perpinyà ha escollit estudiar les 3 categories.

 

Els resultats bruts mostren: una disminució de les emissions de GES sobre les 2 categories reglamentàries.

  • Sobre les emissions directes: Perpinyà ha passat de més de 5 000 tones de Co2, a 3970 tones, sia una reducció de 21%.
  • Sobre les emissions indirectes associades a l’energia: hem passat de més de 1100 tones a 700 tones de Co2, sia una reducció de 37%.
  • En canvi, constatem un augment sobre la categoria 3, no obligatòria. Perpinyà ha passat de més de 20 600 tones de Co2, a 26 226 tones, sia un augment de 27%,

> Tot i així cal relativitzar aquest augment. Té dues explicacions :

• El perímetre de recollida s'ha millorat: més posts d’emissions estuduiats el 2015, en particular les deixalles i els materials utilitzats en la via pública (petita i gran).
• Dades més precises: hipòtesis consolidades amb els serveis (en particular pel que fa els desplaçaments domicili-treball i els desplaçaments dels visitants).

Elements que no s'havien pogut analitzar el 2012, perquè les dades no existien!

 

Tanmateix, si comparem l’evolució dels Balanços, amb perímetre constant, el balanç de les emissions de GES global ha disminuït de 9%, és a dir un descens de 4 415 tones respecte al 2012.

> Les explicacions de les principals evolucions sobre cada u dels posts:

  • Desplaçaments visitants +12%: l’augment sobre la part transport visitants s’explica 9 per una informació precisa dels tipus de transport utilitzats i la seva procedència, gràcies a una mobilització dels serveis sobre les parts modals (per informació 1,6 milions de visitants); 9 un cens més complet dels indrets que acullen els visitants (+32 indrets identificats, concernint en particular la cultura i l'esport).
  • Les compres i immobilitzacions + 16%: L’augment és relacionat especialment 9 a un treball específic amb els serveis Compres i finances que ha permès obtenir una informació més completa.
  • Els desplaçaments -27% : El descens sobre aquesta part s’explica: 9 especialment amb la realització d’una petita investigació pel servei dels recursos humans que ha permès establir un mostratge concernint els trajectes domicili/treball, i així obtenir dades més properes a la realitat. Mentre que el balanç del 2012, utilitzava  ràtios nacionals 9 d'altra banda aquest descens també és el resultat de l'optimització del parc  automobilístic municipal desenvolupada des del  2013, tant sobre les utilitzacions, sobre el nombre dels vehicles, com sobre les característiques d'aquests vehicles amb menys emissions.
  • L’energia -46% : Finalment, constatem un descens important de les emissions vinculades a l’energia. Aquesta disminució és el resultat en particular de les accions dutes a terme pel que fa el canvi de la il·luminació pública i d'optimització de la gestió dels edificis, amb la conversió de la calefacció amb fuel al gas, i la creació del Contracte de Performance energètica.