El Pla clima de Perpinyà

Abans d’elaborar el seu Pla Clima, la ciutat de Perpinyà conjuntament amb la Comunitat de Municipis ha realitzat 3 diagnòstics :

 • El diagnòstic de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle emesos sobre el territori de Perpinyà i de la Comunitat de Municipis,
 • El diagnòstic de  les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle emesos pel patrimoni i els serveis de les dues col·lectivitats,
 • El diagnòstic de les vulnerabilitats del territori a escala de la Comunitat de Municipis.

L’objectiu era identificar les fonts emeses per sector per tal de declinar una estratègia i un programa d'accions que permeti :

 • de limitar l’impacte de territori sobre el clima en reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GES)
 • i de proposar accions que permetin reduir la vulnerabilitat del territori cara al canvi climàtic.

El Pla Clima-Energia Territorial de Perpinyà, 2012-2017 és organitzat al voltant de 6 objectius estratègics :

 • Objectiu 1 - habilitar un Arxipèlag sostenible: consta de les accions en matèria d’ordenació del territori (el PLU, els referencials) i el sector de l'allotjament (OPAH-RU…).
 • Objectiu 2 – construir el territori a energia positiva: consta de totes les accions a favor del desenvolupament de les ENR.         
 • Objectiu 3 – desplaçar-se altrament: en encoratjar les accions de mobilitat sostenible i en afavorir els modes de desplaçaments dolços,
 • Objectiu 4 - reforçar l’exemplaritat de les col·lectiviats: consta de  les accions sobre l’optimització de les performances del patrimoni i dels consums i del desenvolupament de l’ecoresponsabilitat
 • Objectiu 5 – compartir i animar el PCET: reuneix les accions concernint el pilotatge intern, l’animació i el finançament del PCET
 • Objectiu 6 – Informar, sensibilitzar i desenvolupar el coneixement: reuneix les accions concernint la comunicació, la sensibilització dels ciutadans i la formació dels elegits i dels agents.

Es declina en 95 fitxes accions operacionals, de les quals 47 pertoquen a Perpinyà, es refereixen tant a l'exercici de les competències de la Vila com a la seva exemplaritat. Cada fitxa acció reuneix una mitjana de 1 a 10 accions concretes.

Alguns exemples d’accions 

 • integrar una part energia clima durant la revisió del pla local d’urbanisme (PLU)
 • ajudar els propietaris a identificar i prioritzar les obres necessàries a la millora de la performance energètica del seu habitatge amb la instal·lació i el finançament « d’avaluacions-consells  en economia d’energia »
  (en un primer temps dispositiu controlat al barri de l'estació)
 • posar en plaça un programa d’instal·lacions solars sobre els edificis municipals
 • desenvolupar les habilitacions per a bicis: donar seguretat i reforçar la continuïtat dels itineraris per a bicis i realitzar les habilitacions necessàries al desenvolupament d'altres serveis d'ecomobilitat
 • millorar la partició de l’espai públic al benefici de les persones més vulnerables: ampliar les zones vianants, millorar l’accessibilitat de les vies públiques pels minusvàlids, donar seguretat a l'accés de les escoles…
 • Millorar la il·luminació pública
 • Desenvolupar l’e-administració i desmaterialitzar els procediments per a reduir el consum de papers
 •  Desenvolupar l’educació al desenvolupament sostenible dirigida als més joves, tot al llarg de l'any.