Les etapes de l’elaboració del pla Clima

El 2008 i el 2009, en el marc de l’elaboració del programa Grenelle 2015, es van crear grups projectes formats d’elegits i d’agents .
13 reunions públiques van permetre debatre amb la població i els representants de la societat civil (presidents de les associacions de barris, empresaris, comerciants…),  recollir les opinions reaccions, d’esmenar el programa previsional abans la seva finalització.

El 2011 i el 2012, l’elaboració del Pla Clima va permetre rellançar la concertació sobre aquestes temàtiques.

Aquesta nova concertació va ser essencialment i en primer lloc dirigida als actors locals, als municipis i als representants de l’Estat: institucions, empreses, associacions, que van ser convidats a debatre dels reptes i prioritats d'accions i a participar a la construcció del Pla Clima.

Els ecofòrums

els ecofòrums han permès mobilitzar els elegits, els serveis, i  sobretot els actors socioeconòmics per tal de compartir, adaptar i validar cada una de les grans etapes del procediment (diagnòstic, estratègia, programació): 

  • Ecofòrum n°1 - Octubre del 2011 : Llançament del projecte a escala del territori amb tots els actors públics i privats. En aquesta ocasió, es va realitzar una important sensibilització els reptes globals, nacionals, regionals i locals.
  • Ecofòrum n°2 - Febrer del 2012 : presentació dels diagnòstics de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de les vulnerabilitats, identificació dels reptes i de les prioritats d’accions respecte als diagnòstics, com també d'allò que ja s'havia fet (per les 2 col·lectivitats i els col·laboradors presents), d'allò que s'ha de reforçar.
    Aquest Ecofòrum participatiu es va realitzar en 2 temps: un primer temps en assemblea plenària després, 5 tallers temàtics d’intercanvis i de propostes en subgrups
    Els 90 participants han permès construir i prioritzar els reptes. Una llibreta de concertació va ser elaborada per a consignar-hi tots els intercanvis.
  • Ecofòrum n°3 - Juny del 2012 : Presentació dels guions d’atenuació i d’adaptació i del projecte d'estratègia. Aquest Fòrum que va reunir 110 participants, també va ser el motiu de comprovar la idea d’una Carta de compromís dels col·laboradors del Pla Clima.
    Tal com en el segon Ecofòrum, l’organització es va programar en 2 temps: una assemblea plenària el matí. La tarda: els participants van repartir-se en 4 tallers per tal d'enriquir i aprofundir l'estratègia i les pistes d'accions del debat. També es va elaborar una llibreta de la concertació per a consignar-hi tots els intercanvis.

Tallers interns amb els serveis

També es va organitzar 2 sessions de tallers de concertació internes el novembre del 2011 i el març del 2012.
La primera per tal de realitzar un balanç del tractament de l’energia i del clima en totes les polítiques públiques de les dues col·lectivitats.
La segona, per tal de treballar les pistes d’accions a realitzar en el Pla Clima.

Aquests 14 tallers van associar agents de la Vila i de la Comunitat de Municipis que han permés de posar de manifest les sinergies a reforçar entre els serveis de les dues col·lectivitats.

La concertació pública

Els ECOFÒRUM també han permès  mobilitzar els membres del Consell de Seguiment i d’Avaluació (CSE), dispositiu de governança, creat el 2010, amb motiu del Grenelle 2015.
Aquest comitè, compost d’una trentena de persones de la societat civil voluntària, era encarregat de fer un seguiment i avaluar la realització de totes les accions del Grenelle 2015.
Aquestes persones (habitants, representants d’associacions, empresaris…) van ser escollits per les seves competències o compromís en les diferents temàtiques del desenvolupament sostenible.
El CSE ha enriquit les reflexions del PCET durant aquests 3 temps forts gràcies a una mobilització real dels seus membres.