Els informes sobre la situació en matèria de sostenibilitat

Amb afany de transparència i d'acord amb la llei Grenelle 2, des del 2011, Perpinyà presenta cada any durant el Ple Municipal, un informe sobre la situació en matèria de desenvolupament sostenible.

Aquests informes il·lustren els avançaments obtinguts per la Vila en matèria de desenvolupament sostenible. Evidencien les accions ja iniciades i les pistes per a la realització de millores inscrites en particular, en el marc del Pla Clima-Energia Territorial, adoptat pel Ple Municipal del 13 de desembre del 2012.

Basant-se en el marc de referència nacional i amb la preocupació de transversalitat, aborden i analitzen nombroses accions i polítiques respecte a les cinc finalitats del desenvolupament sostenible i presenta un balanç de les accions dutes a terme en el marc de la gestió del patrimoni, del funcionament i de les activitats internes de la col·lectivitat.