Repetidors GSM

Des de fa uns quants anys la Vila de Perpinyà ha iniciat una reflexió amb els operadors. El 2004, aquesta va permetre la signatura d'una carta municipal relativa als repetidors de radiotelefonia mòvil en què els punts essencials es recolzen sobre:

  • La transparència dels operadors nacionals de telefonia mòvil respecte a les modificacions dels sitis implantats i la declaració de qualsevol siti nou sobre el territori de Perpinyà,
  • La integració dels sitis,
  • La realització de mesures de control dels camps electromagnètics a petició de la ciutat.

L'esperit de la carta suposa una informació coherent de la part dels operadors sobre les projeccions futures i sobre les modificacions dels sitis del tot transparent respecte als serveis de la Vila i dels perpinynesos.

En aquesta lògica d'informació, us proposem una cartografia precisa de les implantacions dels repetidors de radiotelefonia mòvil a Perpinyà.

Amb l'ajuda del motor de recerca, podreu saber ràpidament on està ubicat el repetidor més a prop de la vostra casa o del vostre lloc de feina i descobrir els valors de camps elèctrics enregistrats en el vostre barri.

Dos tipus de mesures són reportades :

  • aquelles efectuades pel SCHS (mesures en blau) mitjançant una sonda isotròpica que l'ajuntament va adquirir el 2009. Aquestes mesures representen el nivell global d’exposició als camps elèctrics des del domini públic. Són els valors globals al moment de la mesura.

 

  •  aquelles efectuades per les oficines de control totalment independents dels operadors en llocs públics o privats. Aquestes mesures específiques permeten  determinar 4 valors (mesures en verd) : Les tres primeres concerneixen la telefonia mòvil que cobreixen tres bandes de freqüències GSM (900 MHZ, 1800 MHZ) i UMTS (2100 MHZ). La quarta correspon al camp elèctric total mesurat, és a dir el conjunt de les emissions dels camps electromagnètics (ràdio a llarg abast, serveis d'urgències (bombers, gendarmeria), FM, balises, TV, radars, Wi-Fi i telèfons sense fils domèstics (DECT)).

Sòn valors extrapolats. En efecte, els repetidors de telefonia mòvil produeixen camps electromagnètics que varien en funció del nombre de comunicacions en curs i de les condicions en les quals són transmeses. Els nivells de camps varien doncs en permanència tot al llarg del dia. Per a tenir en compte aquest fenòmen i sempre garantir la protecció del públic, els valors de camp mesurats són extrapolats al màxim de la seva utilització en les condicions més desfavorables. Es tracta doncs d'un valor màxim possible que hom trobaria si hom efectuava la mesura quan els repetidors transmeten amb potència màxima.

Els límits* que no s'han de superar són respectivament de 41V/m per la freqüència 900MHZ, 57 V/m per la freqüència 1800MHZ, 61 V/m per l'UMTS i 28 V/m pel camp elèctric total (és a dir per a la totalitat de les ones).
El conjunt de les mesures efectuades fins ara a Perpinyà se situa per sota d'aquest límit.

Per efectuar una  petició de mesures al vostre domicili, podeu contactar la Direcció Higiene i Salut al 04.68.66.35.01 o per correu elèctrònic:  hygiene-sante@mairie-perpignan.com
Podreu trobar més informacions sobre els camps electromagnètics i els informes nacionals a l'adreça següent: http://www.radiofrequences.gouv.fr/

(*)Decret n°2002-775 du 3 mai 2002 fixant els límits d'exposició del públic als camps electromagnètics emesos pels equipaments utilitzats a les xarxes de telecomunicació o les instal·lacions radioelèctriques.