Seguretat

Assegurar la seguretat dels ciutadans és una prioritat per a crear les condicions d'una ciutat empremta de bona convivència. El cos de policia de Perpinyà compta amb una plantilla de 260 funcionaris. Un servei públic de proximitat i de contacte 24h / 24h cada dia de la setmana.