Alerta meteorològica Taronja : Vent violent

Conseqüències  possibles

 • Talls d'electricitat i de telèfon poden afectar les xarxes de distribució durant periodes molt importants.

 • Els danys nombrosos i importants poden afectar les habitacions, els parcs i plantacions. El massís forestal pot ser molt afectat.

 • La circulació de carreteres  pot ser molt difícil en el conjunt de la xarxa.

 • Els transports aeris i ferroviaris i marítims poden ser molt afectats.

 • L 'enfonsament d’estructures provisionals (envelats,circs,stands...)

Per a qualsevol precisió consultar la web de Météo France

Recomanacions  per  adoptar

 • Poseu-vos a recer.

 • Ecolteu la ràdio, França Blau Rosselló 101.6 HMZ.

 • Respecteu  les consignes de les autoritats oficials.

 • Limiteu els desplaçaments eviteu, de peferència, els sectors forestals.

 • Limiteu la vostra velocitat a la carretera i a l'autopista, en particular si conduïu un vehicle o remolc sensible als efectes del vent
 • Limiteu els desplaçaments eviteu, de preferència, els sectors forestals.
 • A la ciutat, vigileu les caigudes d'objectes diversos.
 • No toqueu en cap circumstància les teulades i no toqueu els fils elèctrics caiguts a terra.
 • Endreceu o fixeu els objectes sensibles als efectes del vent o que es poden espatllar.