Alerta meteorològica- Pluja - Inundació

Conseqüències possibles

 • S'esperen fortes precipitacions susceptibles d'afectar les activitats humanes i la vida econòmica durant alguns dies.
 • Pot haver-hi inundacions molt importants, inclós en zones rares vegades inundables, en el conjunt de les conques hidrològiques dels departaments concernits.
 • Cúmuls molt importants de precipitacions de durades curtes poden provocar localment crescudes torrencials de rierols i fosses.
 • Les condicions de trànsit a les carreteres poden ser molt difícils en el conjunt de la xarxa.
 • Risc de desbordament de les xarxes de sanejament urbà.
 • Pot haver-hi talls d'electricitat més o menys llargs.

Per a  més informacions consultar la web de Météo France

Recomanacions per adoptar

 • Poseu-vos a recer.

 • Ecolteu la ràdio, França Blau Rosselló 101.6 HMZ.

 • Respecteu  les consignes de les autoritats oficials.

 • Agafeu el vostre vehicle només en cas d'obligació imprescindible, sigueu prudent. Respecteu les restriccions de circulació i desviacions instal·lades.
 • De cap manera intenteu passar, a peu o amb cotxe, sobre una via immergida.
 • Assenyaleu si sortiu i on aneu als parents..

Per a protegir la vostra integritat i el vostre entorn proper

 • En les zones inundables, anticipeu per a prendre  les precaucions necessàries a la protecció dels vostres béns davant de la pujada de les aigües, fins i tot en les zones rarament inundades.
 • Penseu als llums de socors i feu una reserva d'aigua potable.
 • Faciliteu el treball dels salvadors que us proposen una evacuació i sigueu atents als seus consells. No feu cap desplaçament amb una barca sense prendre totes les mesures de seguretat.