Com omplir la fitxa?

1. Avaluació dels riscos establerts basant-se en les informacions posades a disposició per decret prefectoral.

 • apuntar N° 492 /2006 del 07 de febrer del 2006  actualització de l'AP n°2011096-0136 del 06/04/2011

2. Adreça, municipi, codi postal

 • a apuntar pel venedor o l'arrendador

3. Situació de l'immoble respecte a un o diversos plans de prevenció de riscos naturals previsibles (PPRn)

 • Si el bé està situat en la zona perillosa del PPRn aprovat
  • marcar la casella
  • i seleccionar les caselles inundació i Moviment de terreny
 • Si el bé està situat fora de la zona perillosa del PPRn aprovat
  • marcar la casella NO

En ambdós casos:
- Proveir una còpia del pla general reglamentari de classificació del territori per zones Nord o pla general reglamentari de classificació del territori per zones Sud al format A4
- Proveir la còpia de la teula al format A4 tot situant el bé sobre aquesta darrera. (referir-se al mapa de classificació del territori per zones reglamentari, números de les teules de 1 a 35).

Pel(s) bé(ns) situat(s) en la zona perillosa del PPR
- Apuntar la zona així com el risc esmentat per aquesta zona.(llegenda del PPR)
- Ajuntar la còpia del reglament de la zona del PPR en què el bé està implantat.

4. Situació de l'immoble respecte al pla de prevenció de riscos miners (PPRm)

 • no hi ha cap pla de prevenció de riscos miners prescrit, aplicat per anticipació, aprovat
 • marcar les caselles NO

5. Situació de l'immoble respecte a un pla de prevenció de riscos tecnològics (PPRt)

 • no hi ha cap pla de prevenció de riscos tecnològics aprovat ni prescrit
 • marcar les caselles NO

6. Situació de l'immoble respecte a la classificació reglamentària del territori per zones per a la presa en compte de la sismicitat

 • marcar la casella moderada zona 3 (sobre tot el territori del municipi)

7. Informació relativa als sinistres indemnitzats per l'assegurança després d'una catàstrofe natural, minera o tecnològica

 • Si no hi ha hagut cap declaració de sinistre indemnitzada per l'assegurança, no marqueu les caselles en el marc d'una catàstrofe natural.

8. Venedor - Arrendador

 • a completar pel venedor o l'arrendador

9. Adquiridor - Arrendatari

 • a completar pel venedor o l'arrendador

10. Data

 • a completar pel venedor o l'arrendador